Email: info@ekvator.cz, telefon: 608 536 983, 775 339 738

Personální zázemí

K zajištění objednaných prací disponujeme dostatečným množstvím pracovních čet skládajících se vždy ze čtyř až šesti pracovníků. Každá četa má vlastního parťáka odpovědného za provedenou práci.

Kvalifikovaní technici firmy dbají na dodržování technologických postupů při provádění stavebních prací, dodržování BOZP a PO a pořádku na pracovišti a dodržování zákonů a souvisejících předpisů z oblasti ochrany životního prostředí.

Technické zázemí a pojištění

Disponujeme dostatečným počtem vlastních omítacích strojů i dostačujícím vozovým parkem k zajištění Vašich zakázek.

Firma EKVATOR-RN s.r.o. je pojištěna u pojišťovny KOOPERATIVA. Jedná se o pojištění podnikatelských rizik – odpovědnosti za škodu TREND